پروژه های جدید

بارگیری یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰کاو ولوو با کانوپی برای پروژه ساختمانی

بارگیری یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا با کانتینر جهت یک مجتمع صنعتی

بارگیری یک دستگاه دیزل ژنراتور مان جهت یک شرکت تولیدی

بارگیری یکدستگاه دیزل ژنراتور۴۰۰ کاوا بهمراه تابلو چنج آور برای یک کارخانه کارتن سازی