no-repeat;center top;;

جذب منابع انسانی

بازدیدکنندگان محترم با تکمیل جذب منابع نیروی انسانی
می توانند رزومه خود را در برای شرکت ارسال نمایند.

icon-user-add

top

http://www.kiadieselspadan.ir/employment/

zoomInUp

default

no-repeat;center top;;

Buttons


[button title=”فرم جذب نیرو” icon=”icon-check” icon_position=”left” link=”http://www.kiadieselspadan.ir/employment/” color=”theme”]

no-repeat;center top;;

zoomInUp

برخی از پروژه های اجرایی شرکت

  • ديزل ژنراتور کامينز1030کاوآ سه دستگاه شرکت الموت مترواصفهان
  • ديزل ژنراتور پرکينز 880کاوآ کاشي زرين خراسان
  • ديزل ژنراتور کامينز 1030کاوآ کارخانه گلبافت
  • ديزل ژنراتور پرکينز 880کاوآ کارخانه تکدانه
  • ديزل ژنراتور پرکينز 880کاوآ دو دستگاه ذغالشوئی طبس

fadeInDown

نمایندگی ها

  • نمایندگی انحصاری کمپانی KES ENERGY ایتالیا در ایران
  • نمایندگی انحصاری کمپانی ELCOS ایتالیا در خاورمیانه
  • نمایندگی انحصاری کمپانی TECNOGEN ایتالیا در ایران
  • نمایندگی انحصاری ژنراتورهای MARELI ایتالیا در ایران
  • نمایندگی فروش کمپانی CUMMINSPOWER انگلستان در ایران

fadeInDown

لیست برخی از پروژه های اجرایی شرکت کیادیزل اسپادان

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/06/projects.pdf

center

icon-book-open

left

triangle down

#ffffff

#2991d6

30

default

معرفی دیزل ژنراتورهای فابریک

شرکت کیادیزل اسپادان

icon

bounceInUp

15

menu_order

ASC

always

تصاویر شماتیک نقشه های اتاق دیزل ژنراتور

icon-chart-line

کیادیزل اسپادان

icon

bounceInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map01.jpg

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map01.jpg

fadeInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map02.jpg

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map02.jpg

fadeInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map03.jpg

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-schematic-map03.jpg

fadeInUp

خدمات پس از فروش

icon-chart-area

شرکت کیادیزل اسپادان

انجام خدمات سرویس و نگهداری توسط کادر مجرب فنی شرکت در طول مدت گارانتی

icon

zoomIn

1200

ساعت کاری

و یا یک سال گارانتی

bounceIn

10

سال

خدمات پس از فروش

bounceIn

برندها

icon-podcast

معرفی برندهایی که با شرکت کیادیزل اسپادان همکاری دارند

icon

zoomInLeftLarge

6

dieselgeneratain

menu_order

ASC

نمایش فیلم کوتاه معرفی شرکت کیادیزل اسپادان

icon-play

شرکت کیادیزل اسپادان بـا چندین سال علـم و تجـربه در زمینه واردات ، تولید ، عرضه ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد بـرق
(دیزلی و گـازی) در ایـران فعـالیت دارد

و در طـول مـدت عملـکرد خود در بخشهـای مختلف نفت ، گـاز ، پتروشیمی نیروگـاهی صنعت ، معدن ، صنایع غذایی پروژه های ساختمانی ، بیمارستانی و … توانسته است رضایت خـاطر مشـتریان خود را در همه زمینه ها فراهم آورده .
کلیه دستگـاه های ارائـه شـده توسط این شرکت از معروفترین موتورهای جهـان کامینز ،کاترپیلار ، پرکینز ، ولـوو ، دویتس و …
و ژنراتورهـای معـروف جهـان : اسـتامفورد انگلستان ، مـارلی ایتالیـا ، لوری سومر فرانسه و … استفاده می گردد.

http://www.kiadieselspadan.ir/movie/

zoomIn

گواهینامه و افتخارات

icon-trophy

شرکت کیادیزل اسپادان

ارائه محصولات با کیفیت مطلوب همگام با استانداردهای جهانی با تکنولوژی روز جهان

icon

bounceInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/tecnogen-certification.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/tecnogen-certification.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/marelli-certification.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/marelli-certification.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kes-energy-certification.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kes-energy-certification.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/elcos-certification.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/elcos-certification.jpg

zoomInUp

30

default

default

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh01.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh01.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh02.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh03.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh03.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/taghdirnameh03.jpg

zoomInUp

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-resume.jpg

300

center

http://www.kiadieselspadan.ir/wp-content/uploads/2017/05/kiadieselspadan-resume.jpg

zoomInUp

default

خدمات و توانایی های شرکت

شرکت کیادیزل اسپادان

line

zoomIn

[item icon=”icon-lamp” title=”واردکننده انواع دیزل ژنراتور” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”کوپل کننده موتور” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”تولیدکننده تابلوهای کنترل و قدرت” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”تولیدکننده سیستمهای پارالینگ و سنکرون” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”انجام نصب و راه اندازی” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”تامین و نگهداری در طول گارانتی” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”استارت و تست دستگاه” link=”” target=”” animate=””]
[item icon=”icon-lamp” title=”آموزش اپراتوری دستگاه” link=”” target=”” animate=””]

3