کلید اتوماتیک چیست؟

کلید اتوماتیک

   کلیداتوماتیک چیست؟

کلید اتوماتیک تجهیزی می باشد که از آن جهت حفاظت تجهیزات و دستگاه های برقی استفاده می شود

تجهیزات و دستگاه های برقی نظیر:

 • سیم و کابل های مدار
 • دستگاه های صنعتی
 • مدارات روشنایی مراکز صنعتی و مسکونی در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه

تفاوت کلید اتوماتیک با کلیدهای غیراتوماتیک را میتوان اینگونه توضیح داد :

در کلیدهای اتوماتیک رله هایی تعبیه شده است که هرکدام وظیفه خاص خود را دارند

به عنوان نمونه میتوان به رله های هوشمند الکترونیکی موجود در کلید های اتوماتیک هوایی اشاره کرد که وظیفه خاص خود را دارد.

حال آنکه کلیدهای غیر اتوماتیک در واقع صرفاً برای قطع و وصل مورد استفاده قرار می گیرند

کلیدهای غیراتوماتیک فاقد رله می باشند به عنوان مثال کنتاکتور یک کلید غیراتوماتیک می باشد.

 

عمولأ در کاتالوگ کليدهای فشار ضعيف دو مشخصه فنی به نامهای Icu و Ics مشخص شده اند که دانستن مفهوم آنها در انتخاب کليد مهم است.

 Icu :جريان اتصال کوتاهی که کليد تنها يکبار بدون انکه آسيبی ببيند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نياز به تعمير و سرويس و يا تعويض دارد.

 Ics :جريان اتصال کوتاهی که کليد به دفعات قادر به قطع آن می باشد بدون اينکه آسيبی ببيند و يا نياز به تعمير و يا تعويض پيدا کند.

بحث اتصال کوتاه در استاندارد IEC60974-2 دارای دو Category میباشد:

 1. Category  :در این نوع، کلیدها بدون رنج اتصال کوتاه هستند به ازای اتصال کوتاه لازم است مورد بازبینی قرار گیرند.
 2. Category : در این نوع، کلیدها یک مدت زمان کوتاه برای تحمل جریان اتصال کوتاه دارند و این قضیه به Current Limiting وسیله بستگی دارد.

در نوع دوم حفاظت و سلامت تجهیزات بهتر از نوع اول است.

 • از انواع کليدهای فشار ضعيف می توان به کلیدهای زیراشاره کرد:

  1. کلید های اتوماتیک کمپکت(Moulded case circuit breaker:M.C.C.B)
  2. کلید های اتوماتیک هوایی(Air circuit breaker:A.C.B)
  3. کلید های مینیاتوری(Miniature circuit breaker:MCB)
  4. کلیدهای حافظ موتور(Motor protection circuit breaker:M.P.C.B)
  5. کلیدهای محافظ جان(Residual current circuit breaker:R.C.C.B )

کلیداتوماتیک علاوه بر مزایای استفاده از یک کلید فیوز موارد زیر را هم در اختیار قرار می دهد:

 •  کلید اتوماتیک پس از قطع مدار در حالت بروز خطا، بلافاصله مجدد آماده بکار می باشد.
 •  در کلیداتوماتیک کنتاکت های فرعی تعبیه شده است که توسط آنها میتوان وضعیت کلید (قطع، وصل و یا وقوع خطا) را توسط چراغ سیگنال در اتاق فرمان مشاهده کرد.
 •  اگر کلید اتوماتیک را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، رله اضافه جریان کلید به سرعت مدار را قطع می کند.

مطالب مرتبط