موتور برق

موتور برق

موتور برق  

 

"<yoastmark

موتور برق یک ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

این وسیله توسط یک ژنراتور الکتریکی (برقی) انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

ژنراتورها و موتورها در موارد بسیاری دارای ویژگی های مشترکی هستند.

اکثر موتورهای برق از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی ، میدان الکتریکی و جریانهای پیچشی برای تولید نیرو عمل می کنند.

در برنامه های خاص، مانند ترمزهای احتراق با موتورهای کشش در صنعت حمل و نقل، موتورهای الکتریکی نیز می توانند به عنوان مولد ، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.

موتورهای برق می توانند در برنامه های کاربردی متنوع انرژی خود را دریافت کنند.

از جمله :

فن های صنعتی، بلورس و پمپ ها، ابزار های ماشین، لوازم خانگی، ابزار قدرت، و درایو دیسک از منابع مستقیم DC مانند باتری ها، وسایل نقلیه موتوری یا یکسو کننده ها یا منابع متناوب (AC) مانند شبکه برق، مبدل ها یا ژنراتور ها

موتور برق های کوچک را می توان در ساعت های الکتریکی نیز یافت.

موتورهای عمومی با ابعاد و ویژگی های استاندارد دارای قدرت مکانیکی مناسب برای استفاده صنعتی می باشند.

بزرگترین موتور برق ها برای نیروی دریایی، فشرده سازی خط لوله و برنامه های ذخیره سازی پمپ با رتبه بندی 100 مگاوات استفاده می شود.

انواع موتوربرق را می توان با نوع منبع برق، ساخت داخلی، کاربرد، نوع خروجی حرکت و غیره دسته بندی کرد.

موتوربرق برای تولید نیروی خطی یا دوار (گشتاور) استفاده می شود و باید از دستگاه هایی مانند مارپیچ مغناطیسی و بلندگو که انرژی برق را به حرکت در می آورند اما انرژی مکانیکی قابل استفاده، که به عنوان دیسک و مبدل معرفی می شوند متمایز شود.

 

اجزای تشکیل دهنده مولد برق:

  • موتور:

این بخش از موتور برق قسمت تامین کننده انرژی اصلی مکانیکی را بر عهده دارد.

موتور قسمت اصلی یک موتوربرق است که در آن انرژی مکانیکی دستگاه در آن تبدیل به انرژی برق می گردد و هرچقدر توان موتور بالاتر باشد میزان برق تولید آن نیز بیشتر می باشد.

  • سیستم سوخت:

وظیفه سوخت رسانی به موتور را دارد.

  • آلترناتور:

که وظیفه تامین انرژی الکتریکی را بر عهده دارد.

  • پانل برق:

تجهیزات خروجی برق AC , DC همچنین کنترل و محافظت از موتور و ژنراتور را بر عهده دارد.

  • روغن:

بخاطره کار کردن طولانی مدت با موتور برق در روز ممکن است اجزا دستگاه دچار سائیدگی شود که با بودن سیستم روغن کاری این مشکل به حداقل می رسد.

مطالب مرتبط