پروژه های دیزل ژنراتور

پروژه های اجرا شده توسط شرکت کیا دیزل اسپادان در مراکز داده ( دیتا سنتر )

ردیفکارفرما نام پروژهنوع دستگاهقدرت ، kVA   تعداد عملکرد
 1 شرکت ساختمانی بانک ملت مرکز داده بانک ملت سایت جیحون تهران2250 3 

سنکرون سه دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus
2 شرکت ساختمانی بانک ملت

مرکز داده بانک ملت

سایت شاهپور اصفهان
11102

سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

3 شرکت ایرانسل

مرکز داده ایرانسل

سایت تهران غرب
20002

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

4 شرکت ایرانسل

مرکز داده

ایرانسل سایت

اصفهان
9002

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

5 شرکت ایرانسل مرکز داده ایرانسل سایت تهران غرب 16504

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

6 شرکت ساختمانی بانک ملت

مرکز داده بانک ملت

سایت جیحون تهران
22503

سنکرون سه دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

7 شرکت آریا همراه سامانه مرکز داده هواپیمائی ماهانآکسا11301

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

8 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

مرکز داده بانک پارسیان

سایت چیتگر تهران
9002

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

9 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

مرکز داده بانک پارسیان

سایت سمنان
9001

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

10 شرکت اندیشه نگار پارس

مرکز داده بانک انصار

سایت تهران
7002

امرجنسی با برق شبکه

قابلیت سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

11 شرکت اندیشه نگار پارس

مرکز داده بانک مهر ایرانیان

سایت تهران
5501

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

12 شرکت پتسا

مرکز داده بانک مهر ایرانیان

سایت تهران
کامینز ، کِس انرژی2752

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

13 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده بانک حکمت ایرانیان

سایت تهران
4001

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
14 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده سازمان فن آوری اطلاعات

سایت 7 استان
4407

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
15 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده

های وب

سایت تهران
کامینز ، تکنوژن2752

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
16 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده

دانشگاه صنعتی اصفهان
11101

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
17 شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مرکز داده خانه سازی ایران

سایت تهران
11101

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
18 شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مرکز داده خانه سازی ایران

سایت تهران

11301

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
19 شرکت خدمات انفورماتیک ایران مرکز داده سایت نوشهر16752

سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus
20 شرکت خدمات انفورماتیک ایران مرکز داده سایت ساختمان صدف تهران7001

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 

a